• راستین صنعت آرمان

    ارائه دهنده مشاوره و خدمات اداری- مالی و مالیاتی، با پشتوانه بیش از 15 سال تجربه مدیران، بر اساس آخرین استانداردها

  • راستین صنعت آرمان

    صرفه جویی در زمان و هزینه، افزایش دقت، حذف تخلف در سیستم مالی شرکت، جلوگیری از جرایم مالیاتی، بهره مندی از کارشناسان خبره

  • راستین صنعت آرمان

    ما برای شما در کنار شما هستیم از صفر تا صد!
    تجربه، صداقت، اعتماد، ارزش آفرینی

خدمات

راستین صنعت آرمان

خدمات اداری
ثبت و تغییرات شرکتها
اعتبارات بانکی
سازمان برنامه و بودجه
گواهینامه ایزو

برخی از مشتریان ما

چرا برون سپاری خدمات مالی؟!

ﺑﺎ ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﯽ دوره ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﮐﺎﻫﺶ می یابد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮارداد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر وﺟﻮد خواهد داشت. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻌﺪ از ﺑﺮون ﺳﭙﺎري اﻓﺰاﯾﺶ می باید.

استاندارد های لازم برای تجارت

استاندارد های حسابداری، استاندارد های حسابرسی

اخبار اقتصادی

قوانین

قوانین تجارت، کار و مالیات های مستقیم

قانون تجارت
قانون کار
قانون مالیات های مستقیم

نمای بورس

×

سلام!

برای ارسال پیام در شبکه اجتماعی واتس اپ روی آیتم زیر کلیک کنید یا به آدرس info@rastinacc.ir  ایمیل ارسال بفرمایید. با تشکر.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟